Dansa Contemporànea


Dansa Contemporànea

Iniciació a la dansa contemporània amb moviments senzills i naturals. Dinàmica de moviments enllaçats utilitzant les tècniques de l’impuls, la resistència, el desequilibri, el pes del cos, la caiguda i la recuperació, la suspensió i la successió de moviments, així com la capacitat expressiva del tors i braços. Investigarem sobre els conceptes bàsics de la dansa: pes, ritme, espai, articulacions, improvisació etc.

Centre: Rovella

MATRÍCULA 55 €

 

INFORMACIÓN GENERAL: Los contenidos de las actividades son orientativos y su desarrollo concreto puede variar de un centro y grupo a otro.