La Universitat Popular de València reiniciarà el procés de matrícula la pròxima setmana


La Universitat Popular de València reiniciarà la pròxima setmana el procés de matrícula per al curs 2017/18 respectant l’ordre d’accés i registre que es va produir el dia 7 al nostre sistema.

Totes les persones que aquest dia enregistraren les seues dades al formulari de matrícula, tant si pagaren com si no, seran considerades sol·licitants de matrícula i rebran un sms i un mail indicant-los el dia que hauran de tornar a matricular-se.

Quan finalitze la matrícula de les persones enregistrades, les places restants estaran a disposició del públic en general. A continuació es produirà la matrícula presencial, com estava previst.

Així, la matriculació realitzada el dia 7 de setembre ha quedat anul·lada, i s’ha iniciat el reemborsament de tots els imports.

El dia 7 es va produir un error en els protocols de connexió amb la plataforma bancària de pagament, que va provocar que al voltant de 900 persones no pogueren finalitzar el procés de matriculació complet, tot i haver-se enregistrat correctament i haver accedit a la plataforma a primeres hores del matí, mentre hi havia places disponibles.

Per a ser equitatius en la distribució de les places, considerarem com a sol·licitant de plaça a totes les persones que entraren ahir al sistema i enregistraren les seues dades, tant si aconseguiren pagar com si no. I respectarem l’ordre temporal d’entrada, ja que aquest ha quedat degudament enregistrat.

La setmana pròxima reobrirem el procés de matrícula de nou. S’ha distribuït en tres trams el conjunt de persones enregistrades, de forma que el primer grup, que va entrar en primer lloc, també podrà accedir ara en primer lloc al sistema per a formalitzar la seua matrícula. El segon grup podrà entrar després, al segon dia i el tercer grup a continuació. Finalitzat aquest procés, les places restants es posaran a disposició del públic.

En les primeres hores de matriculació online, al voltant de 5.400 persones solicitaren plaça en les activitats de cicle llarg de la Universitat Popular. En les pròximes setmanes s’obrirà la matrícula de les activitats de cicle curt dels programes “Coordenades. Aules Obertes” i “Viure en valencià”, una programació que suposa una oferta global de més de 11.000 places.

Per a qualsevol dubte pot consultar la nostra web www.universitatpopular.com, la nostra app “Universitat Popular València”, acudir als nostres centres UP on el personal estarà atenent al públic de dilluns a dijous, de 10:00 h a 13:00h i de 16:30 h a 19:00 h. També disposem d’atenció al públic a les nostres oficines a l’edifici municipal de Tabacalera.