La UP Sant Marcel·lí celebra “La madre que me parió”


La Universitat Popular de Sant Marcel·lí celebra la participació d’una de les seues alumnes, juntament amb altres sis dones del barri de Marchalenes, en el documental “La mare que em va parir. Quin artista!”, un projecte que ha comptat amb la participació de l’Ajuntament de València, La Nau, Universitat de València i Emergents i que pretén donar a conèixer les habilitats i projectes artístics de dones del barri.

Sis dones amb una història fascinant i, sobretot, molt art.

El projecte ha sigut seleccionat en Emergents, una iniciativa que naix com a part d’un projecte d’innovació social que, amb el mateix nom, ha sigut impulsat pel Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València. És un exemple de dinamisme cultural, una aposta per la integració i referencialidadsociocultural de grups menys visibles i consolidats. Amb aquestes ajudes es pretén canalitzar l’impuls cultural espontani que sorgeix a través dels membres de  grups que no es veuen reflectits en els estàndards culturals o en les institucions.

Com assenyalen els seus promotors, en el projecte “La Mare Que Em va parir” s’ha pretès “traure a la llum les habilitats artístiques d’un nombre concret de dones que, durant la major part de la seua vida, s’han dedicat a cura de la seua família i, per tant, no han pogut desenvolupar les seues inquietuds en l’àmbit de l’art”.

El projecte ha consistit en la realització i projecció d’un documental i una exposició de les obres creades per les pròpies mares del barri de Marxalenes, de manera que es dóna a conèixer i es reconeix el valor del treball que les mares han vingut fent al llarg de la història i la tradició, recuperant llaços intergeneracionals entre les mares i els seus fills i filles.

“Amb el projecte s’ha intentat participar  en l’equilibri de la balança entre la visibilitat de la dona domèstica i la dona artística, contribuint a l’apoderament de la dona i del valor social de la funció cuidadora” assenyala l’organització.

https://www.uv.es/uvweb/cultura/es/emergents-2017-proyectos-seleccionados/madre-me-pario-1286029679018/ProjecteInves.html?id=1286047518584