CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT, REVISIÓ I ADAPTACIÓ DE L’APLICACIÓ INFORMÀTICA NECESSÀRIA PER AL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE PLACES I MATRICULA.


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT, REVISIÓ I ADAPTACIÓ DE L’APLICACIÓ INFORMÀTICA NECESSÀRIA PER AL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE PLACES I MATRICULA.

Tipo de contracte: SERVEIS.

Pressupost màxim: 17.000,00.-€, mes 3.570,00.-€ en concepte de 21% IVA.

DATES:

Data de publicació:      06/03/2018

Fi de termini: 13/03/2018 12:00 hores

Data d’adjudicació: 20/03/2018

Duració: 21/03/2018 fins al 31/12/2018

Import: 20.557,90.-€

Adjudicatari: Proyectos Informáticos Levante, S.L.

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació: