CONTRACTE MENOR SERVEIS PINTURA CENTRES UNIVERSITAT POPULAR


ANUNCI RESUM

Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE PINTURA PER ALS CENTRES DE LA UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA.

Tipo de contracte: SERVEIS.

Pressupost màxim: 14.900,00.-€, més 21% IVA per import de 3.129,00.-€.

DATES:

Data de publicació:      14/09/2018

Fi de termini: 21/09/2018 12:00 hores

Data d’adjudicació:26/09/2018

Import: 16.746,40.-€ (IVA inclós)

Duració: Fins al 31/12/2018

Adjudicatari Dº Oscar Herranz Sansegundo

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació: Anunci PINTURA UUPP