CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS FUNGIBLES D’OFICINA PER A LA DOTACIÓ DE LA UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA (CENTRES I OFICINES).


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS FUNGIBLES D’OFICINA PER A LA DOTACIÓ DE LA UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA (CENTRES I OFICINES).

Tipo de contracte: SUBMINISTRAMENT.

Pressupost màxim: 17.000,00.-€, mes 3.570,00.-€ en concepte de 21% IVA.

DATES:

Data de publicació:      6/03/2018

Fi de termini: 13/03/2018 12:00 hores

Data d’adjudicació: 20/03/2018

Duració: 21/03/2018 fins al 31/12/2018

Import: 20.570,00.-€ (iva inclòs)

Adjudicatari: OFITAKE, S.L.

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació:

Anuncio Suministro Mat. Fungible Oficina

ANEXO 1 LISTADO

Anexo 2 Listado Centros Universidad Popular