Presentació


La Universitat Popular de l’Ajuntament de València es defineix com un projecte municipal de DESENVOLUPAMENT CULTURAL, la finalitat del qual és promoure la PARTICIPACIÓ SOCIAL i la MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA dels ciutadans i ciutadanes, a través de l’EDUCACIÓ CONTINUA, LA DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL i la INTERVENCIÓ SOCIAL.

En l’actualitat, la Universitat Popular es constitueix com a Organisme Autònom Municipal de caràcter administratiu, dependent de l’Ajuntament de València, a través de la Delegació d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Els objectius principals de la Universitat Popular són:

 • Facilitar l’adquisició de les eines bàsiques de lectoescriptura i càlcul, imprescindibles per a la comprensió i per a valdre’s en la societat en la qual habitem i factor elemental d’integració social.
 • Potenciar el desenvolupament personal i col·lectiu de les persones participants, afavorint i possibilitant l’adquisició de nous coneixements o l’actualització dels adquirits en la seua etapa de formació inicial; l’expressió de la seua creativitat artística, musical, literària o corporal.
 • Facilitar l’accés de la ciutadania als béns, recursos i serveis educatius, culturals i socials que li ofereix el seu entorn, establint a més iniciatives per a impulsar i difondre les produccions culturals desenvolupades per les persones que es vinculen a la Universitat Popular.
 • Fomentar la formació d’actituds individuals ètiques i actives sobre les problemàtiques socials, i especialment, la desigualtat i l’exclusió, motivant per a aquesta acció solidària, el voluntariat, etc. o qualsevol forma de participació activa per al progrés de la societat
 • Sensibilitzar per a l’adquisició d’hàbits de vida saludables, el respecte al medi ambient, i el consum sostenible.
 • Fomentar la vertebració social i cultural de la ciutat i els seus barris, reforçant el teixit associatiu ciutadà i la seua capacitat d’intervenció i participació en l’esdevenir diari de la comunitat.
 • Afavorir el coneixement i sensibilitat per la cultura popular i els trets culturals propis de la nostra Comunitat i la nostra ciutat.

Per a la consecució d’estos objectius se seguixen tres línies d’actuació:

a) ACTIVITATS DE CICLE LLARG: La realització d’una programació d’activitats formatives a cada centre, de tipus curs o taller i amb caràcter no reglat, de cicle llarg -de setembre a juny-.

b) COORDENADES. AULES OBERTES: La realització d’una programació d’activitats formatives a cada centre, de tipus monogràfic, tallers, conferències,  de  diferent format, duració i temàtica, sota el programa “Coordenades. Aules obertes”.

c) CULTURUP: La realització paral·lela d’una programació d’actes educatiu-culturals, que consistix  en: visites a exposicions, museus, concerts, representacions teatrals, etc.; eixides en grup fora de la ciutat.

Els continguts de les activitats que programa la Universitat Popular tenen sempre un caràcter d’iniciació:

 • FORMACIÓ BÀSICA.  Aprendre a llegir, escriure i operacions bàsiques de càlcul.
 • FORMACIÓ GENERAL. Adquirir coneixements nous o actualitzar els adquirits en l’etapa escolar, relacionats amb la comunicació i el llenguatge, les matemàtiques i l’entorn social i natural.
 • CULTURA VALENCIANA. Adquirir coneixements relacionats amb la història, l’art, la geografia, etc., de la Comunitat Valenciana, i iniciar-se en l’ús del valencià en un nivell comunicatiu.
 • ESPANYOL PER A ESTRANGERS/ES. Iniciar-se en l’ús de la llengua espanyola en un nivell comunicatiu, així com adquirir coneixements relacionats amb la història, l’art, la geografia, i cultura espanyola.
 • ANGLÉS. Iniciar-se en l’ús de l’anglés en un nivell comunicatiu i adquirir coneixements relacionats amb la història, l’art, la geografia i cultura anglosaxona.
 • COMUNICACIÓ. Conèixer el funcionament de la comunicació oral i escrita, tècniques que la milloren, així com dels mitjans de comunicació de masses.
 • ARTESANIA. Desenvolupar la creativitat a través de les manualitats i tècniques artesanals.
 • PINTURA I DIBUIX. Desenvolupar la creativitat mitjançant tècniques de traç i aplicació de color.
 • CERÀMICA. Desenvolupar la creativitat mitjançant tècniques de modelatge en fang, transformació ceràmica i decoració.
 • ESMALTS. Desenvolupar la creativitat mitjançant tècniques d’esmaltats sobre metall.
 • RESTAURACIÓ DE MOBLES. Desenvolupar la creativitat mitjançant tècniques de recuperació, substitució i decoració de mobles.
 • TALLER DE CONFECCIÓ. Conéixer tècniques i desenvolupar habilitats per al disseny i la creació de roba en un nivell domèstic.
 • INFORMÀTICA. Conéixer tècniques i desenvolupar habilitats en l’ús bàsic de l’ordinador personal, les seues aplicacions i utilitats bàsiques, i com ferramenta de comunicació a través d’Internet.
 • FOTOGRAFIA. Conéixer tècniques i desenvolupar habilitats en el maneig de la càmera fotogràfica.
 • GIMNÀSTICA. Fomentar hàbits de vida saludables a través d’un exercici físic adaptat a les circumstàncies personals.
 • BALLS DE SALÓ. Fomentar l’exercici corporal a través del ball, en les seues diferents tècniques i modalitats.
 • DANSA VALENCIANA. Fomentar l’exercici corporal a través de diferents modalitats del folklore valencià.
 • TEATRE. Fomentar les capacitats comunicatives a través de l’expressió corporal i la  dramatització.
 • MÚSICA. Desenvolupar capacitats relacionades amb la música a través de l’audició i interpretació.
 • TABAL I DOLÇAINA. Desenvolupar capacitats relacionades amb la música a través de formes de folklore popular de caràcter instrumental.
 • IOGA. Iniciar-se en la pràctica d’aquesta disciplina mil·lenària que combina l’exercici físic, la relaxació, la meditació i la respiració correcta.

La matrícula que es formalitza en la Universitat Popular ho és per a un determinat grup d’horari d’una activitat i centre durant el període de durada que se li haguera assignat. Generalment, per cada grup d’activitat de CICLE LLERG es desenvolupen dues sessions setmanals en dies alterns segons calendari establit (Dilluns i dimecres o dimarts i dijous). Cada sessió programada té una durada efectiva d’una hora i mitja, i durada màxima de dues hores, si incloem fins a 30 minuts per a la recollida, entrada i la eixida dels grups, en un o dos períodes.

En el present curs, el preu públic que s’abona per la matrícula en cada grup d’activitat és el següent:

55,00 € per a les activitats d’ANGLÉS, ARTESANIA, CERÀMICA, PINTURA I DIBUIX, GIMNÀSTICA, BALLS DE SALÓ, TALLER DE CONFECCIÓ, RESTAURACIÓ DE MOBLES, ESMALTS, DANSA VALENCIANA, TABAL I DOLÇAINA, MÚSICA, COMUNICACIÓ, FOTOGRAFIA I TEATRE

25,00 € per a les activitats de FORMACIÓ BÀSICA, FORMACIÓ GENERAL, ESPANYOL PER A ESTRANGERS/RES, CULTURA VALENCIANA I INFORMÀTICA