Matrícula en activitats de cicle llarg


Per a matricular-se en les activitats de curs complet de la UP és necessari preiure’s durant el període fixat previament –habitualment juny- o sol·licitar plaça una vegada acabat el període inicial de matrícula, si quedaren vacants. La matrícula que es formalitza en la Universitat Popular ho és per a un determinat grup d’horari d’una activitat i centre durant el curs escolar en què es realitza. Per cada grup d’activitat es desenvolupen dues sessions setmanals en dies alterns segons Calendari Escolar. Cada sessió programada té una durada efectiva d’una hora i mitja, i durada màxima de dues hores, si incloem fins a 30 minuts per a la recollida, entrada i la salda dels grups, en un o dos períodes.
El preu públic, per al curs 2016/17, que s’abona per la matrícula en cada grup d’activitat de curs complet és el següent:

  • 25,00 € per a les activitats d’ALFABETITZACIÓ, CULTURA GENERAL, ESPANYOL PER A ESTRANGERS/ES, CULTURA VALENCIANA, I INFORMÀTICA
  • 55,00 € per a les activitats d’ANGLÉS, ARTESANIA, CERÀMICA, PINTURA I DIBUIX, GIMNÀSTICA, BALLS DE SALÓ, TALL I CONFECCIÓ, RESTAURACIÓ DE MOBLES, ESMALTS, DANSA VALENCIANA, TABAL I DOLÇAINA, MÚSICA, COMUNICACIÓ, MECANOGRAFIA, FOTOGRAFIA I TEATRE.

Matrícula en programa Coordenades

La inscripció en el programa Coordenades forma part d’una convocatòria pròpia i diferenciada de la inscripció en les activitats de curs complet. El període d’inscripció així com el procediment s’anunciarà en prèviament.