Dones que deixen petjada


“Les dones que deixen petjada” és l’exposició que han preparat participants de Pintura i Dibuix, Ceràmica i Artesania del centre #UPMalvarosaamb motiu del #8M. la mostra estarà oberta, en horari d’obertura del centre UP, fins a finals de març. L’exposició és fruit d’un treball col·lectiu en el qual s’han utilitzat diferents tècniques i materials com a olis, acrílics, fang, panells ceràmics, cuits amb diferents tècniques, taps, cartó, filferro, suro, plàstics i paper, entre uns altres.

 

This slideshow requires JavaScript.

Dona i món laboral en la nostra societat


20160418 CONFERENCIA ROSANA VALERO
‘Dona i món laboral’ ha sigut un dels temes abordats en el marc de les activitats de centre relacionades amb la igualtat de gènere en la Universitat Popular de València. Mitjançant aquesta xarrada, a càrrec de Rosana Valero, formadora de UP Rovella, fem una reflexió sobre el paper que tenen les dones de la classe treballadora en la nostra societat. Per a açò, Valero assenyala com a necessari un re-plantejament del concepte ‘treball’ que permeta deslligar-lo de la seua definició tradicional que el vincula exclusivament amb una mercaderia amb valor econòmic i que, per tant, no contempla el treball de cures o l’economia de la cura que es troba en la base de la nostra societat.

En la xarrada, s’estudia des del punt de vista estadístic qui duu a terme avui dia aquest treball: les dones en una immensa majoria, i quines són les conseqüències de que aquesta labor es trobe en una situació tan desvalorizada: conseqüències per a les dones i conseqüències per a la societat. Finalment es reflexiona sobre els passos que porten a un empoderament del treball de cures, dotant-lo del respecte i suport social que exigeix.

En la segona part de la xarrada s’ha exposat la situació laboral que viuen les dones que decideixen tenir un treball ‘remunerat’. S’ha abordat temes com la bretxa salarial, la feminització dels sectors més precaris i com les dones que decideixen ser mares combinen aquesta situació amb la maternitat i amb la posterior conciliació laboral familiar i personal.

CONFERENCIA ROSANA VALERO 2

A més, s’ha posat de manifest el paper que exerceixen en la nostra societat els tres agents que haurien d’involucrar-se en aquesta conciliació: administracions – empreses – pares /mares i es comprova, una vegada més, que pràcticament tot el pes de la conciliació recau sobre les dones. Finalment s’ha abordat les conseqüències d’aquesta situació sobre la carrera laboral de les dones que concilien tractant termes com el ‘mobbing maternal no abordat’ o el ‘sostre de cristall’ amb xifres que expliquen la situació actual.

La xarrada acaba amb una exposició de propostes de millora de la situació laboral de la dona que van des de la visibilización de la situació de les dones que s’encarreguen de l’economia de cures, aquesta xarrada i les jornades que Universitat Popular està duent a terme són un exemple de visibilización, fins a l’exigència social d’un context que empare i fomente la igualtat en el món laboral.

Finalment es va celebrar un col·loqui on les persones assistents van poder exposar experiències i propostes per a empoderar la labor de la dona en el món laboral en un context d’igualtat.