CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MOBILIARI OFICINES CENTRALS


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A la DOTACIÓ DE LA NOVA SEU DE LES OFICINES CENTRALS DE LA UNIVERSITAT POPULAR, SITUADA EN C/MIQUELET, Núm. 1 PLANTA 1a DE VALÈNCIA.

Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT.
Pressupost màxim: 11.000,00.-€, més 2.310,00.-€ en concepte de 21% IVA, ascendint a un import total de 13.310,00.-€.
DATES:
Data de publicació:   04/09/2020
Fi de termini: 11/09/2020 12.00 hores
Data d’adjudicació: 18/09/2020

Adjudicatari: Infor-Ofi, S.L

Import: 12.063,70.-€ (Iva inclos)

Responsable: Secció Administrativa
DOCUMENTACIÓ
Descarregar anunci i documentació:
Anuncio presentación Propuestas

Modelo de Propuesta

Declaración Responsable

Impreso Hoja de Tercero