Concurs 119 aniversari de la Universitat Popular. Participa!


Este mes de febrer celebrem el 119 aniversari de la Universitat Popular de València. I ho fem amb un concurs sobre la nostra història i els nostres centres.

Per a participar en el concurs només és necessari entrar en nostra pàgina de Facebook: https://www.facebook.com/universitatpopularvalencia i respondre correctament a qualsevol de les 6 preguntes que es publicaran en diferents posts o publicacions de facebook del 8 al 13 de febrer (una cada dia).

La resposta s’ha d’escriure en els comentaris a cada publicació. La primera persona que responga correctament en els comentaris del post (o publicació de facebook) obtindrà un lot d’articles de la Universitat Popular de València.

No pot participar ni el personal de la UP ni familiars.

Bases del concurs:

Per a saber més de la història de la Universitat Popular es pot consultar aquesta web i especialment també la pàgina sobre la nostra història: https://universitatpopular.com/va/historia/

L’Educació d’Adults ha cobrat prestigi i notorietat en el marc de la més àmplia Educació Permanent, al llarg de la vida, tant en l’àmbit educatiu com en l’institucional, a través dels informes i conferències d’institucions com el Parlament Europeu i la UNESCO. Des de la conferència de Elsinor en 1949, i després en les de Mont-real (1960), Tòquio (1972), Nairobi (1976), París (1985), Jomtien (1990), Hamburg (1997), Dakar (2000), Belem (2009) fins a l’actualitat, s’ha contribuït a desenvolupar i definir els conceptes d’educació d’adults i educació permanent com un procés que cobreix tota la vida i totes les dimensions del desenvolupament humà.
La Universitat Popular de València, des de la formació-animació sociocultural, contribueix a aquest procés d’una manera continuada i amb una llarga experiència.

Els valors que destaquem de la Universitat Popular de València:

– ORIGEN CENTENARI: el seu origen es remunta a principis del segle XX i a un projecte amb uns fins molts dels quals continuen vigents en la societat actual: Facilitar l’accés de totes les persones a la cultura, el coneixement i la participació social.

-FUNDADORS IL·LUSTRES: El seu fundador va ser Blasco Ibañez, les seues arrels en la Institució Lliure d’Ensenyament, i en els seus primers passos van participar il·lustres professors com Luis Simarro, Azcárate, Unamuno, Gil i Morte, Max Aub,…

– Sustentada en una escola, una tradició i una FILOSOFIA EN EL MARC DE LA PEDAGOGIA INNOVADORA que continua sent un referent: la INSTITUCIÓ LLIURE D’ENSENYAMENT i els valors de l’EDUCACIÓ popular.

-ARRELAMENT SOCIAL enfront de poca personalitat i dewsconnexió amb l’entorn. Projecte arrelat en tots els districtes de la ciutat i 31 barris.

– EXPERIÈNCIA I PROFESSIONALITAT. Compta amb una llarga experiència atés que, encara que ha patit períodes d’inactivitat, ve desenvolupant-se des de fa ja diverses dècades de manera continuada i compta amb professionals àmpliament acreditats i acreditades.

-PROXIMITAT ENFRONT DE DISTÀNCIA. Proximitat a la ciutadania i recurs d’aproximació dels serveis públics a les persones, de la cultura a la ciutadania. Ús de metodologies que incorporen i permeten cultivar LES RELACIONS HUMANES DE QUALITAT.

-Cultiva el DESENVOLUPAMENT i CREIXEMENT PERSONAL enfront de l’entretenimenmt i la distracció.

-ESTIMULACIÓ D’UNA CIUTADANIA CRÍTICA I PARTICIPATIVA  enfront de l’emissió de continguts sense debat, ni creixement personal ni participación social.

-UNA UNIVERSITAT POPULAR AMB PROJECTES DE FUTUR CONCORDES AMB ELS NOUS TEMPS, com la reducció de la bretxa digital de gènere o el desenvolupament d’habilitats per a les relacions digitals amb l’administració.

– PUENTE CAP A l’EDUCACIÓ REGLADA com a espai d’aprenentatge en el nivell d’iniciació.

– PLATAFORMA PER A la PARTICIPACIÓ SOCIAL amb 31 centres en els diferents barris i pobles de la ciutat de València i l’impuls d’activitats socioculturals pròpies i en col·laboració amb altres institucions.