Deu centres de la Universitat Popular canvien de nom


Deu centres de la Universitat Popular de València canvien de nom per a actualitzar la seua nomenclatura al criteri general d’identificació dels centres. El criteri seguit és nomenar els centres pel districte en el qual estan situats i en cas d’existir més d’un centre per districte s’assignarà a un d’ells el nom del barri. En els últims anys alguns centres UP com Sant Marcel·lí van canviar d’ubicació i amb això de barri, però van conservar el nom, de manera que s’identificaven amb la nomenclatura d’un barri o districte en el qual ja no estaven situats. Amb la nova nomenclatura s’estableix un criteri únic per a tots els centres i s’actualitza aquells que van canviar d’ubicació. En alguns casos el canvi s’ha realitzat per a actualitzar el seu nom al nom formal del barri.

Els centres el nom dels quals ha patit alguna modificació són els antics: Aiora (d’ara en avant Palauet d’Aiora Espai Sociocultural), Benicalap (Benicalap Espai Sociocultural), Benimàmet (Benimàmet-Beniferri), Cabanyal (El Cabanyal), Trafalgar (Camins al Grau), Orriols (Els Orriols), Sant Marcel·lí (Jesús), Morvedre (La Saïdia), Rovella (Na Rovella) i Ribes (Ribes Espai Sociocultural).

NOM ANTERIOR NOM ACTUAL
No canvia UP Abastos
UP Aiora UP Palauet d’Aiora Espai Sociocultural
No canvia UP Algirós
UP Benicalap UP Benicalap Espai Sociocultural
No canvia UP Benifaraig
No canvia UP Benimaclet
UP Benimàmet UP Benimàmet-Beniferri
No canvia UP Borbotó
UP Cabanyal UP El Cabanyal
UP Trafalgar UP Camins al Grau
No canvia UP Carpesa
No canvia UP Castellar-l’Oliveral
No canvia UP Ciutat Vella
No canvia UP El Forn d’Alcedo
No canvia UP El Palmar
UP Orriols UP Els Orriols
UP Sant Marcel·lí UP Jesús
No canvia UP La Torre
UP Morvedre UP La Saïdia
No canvia UP Les Cases de Bàrcena
No canvia UP La Malva-rosa
No canvia UP Marxalenes
No canvia UP Massarrojos
UP Rovella UP Na Rovella
No canvia UP Natzaret
No canvia UP Nou Moles
No canvia UP Pinedo
No canvia UP Poble Nou
UP Ribes UP Ribes Espai Sociocultural
No canvia UP Russafa
No canvia UP Sant Isidre