Encetem projecte artístic sobre el patrimoni abandonat de Benicalap


Al marc de l’activitat “Pintura: identitat del paisatge” s’ha encetat un projecte artístic referit al patrimoni abandonat del barri de Benicalap. Les persones participants han realitzat un recorregut, guiat pel veïnat del mateix barri, per a conéixer les edificacions amb valor patrimonial que hi ha al barri i que estan abandonades, la seua història i la memòria oral i popular dels diferents llocs.

L’objecte de la visita és conéixer quin és este patrimoni arquitectònic de les proximitats dels centres UP on es desenvolupa esta activitat, prendre imatges de les edificacions i amb les fotografies i els coneixements històrics i populars que el veïnat ha transmés al grup durant la visita, desenvolupar un projecte artístic.

En curs “Pintura: identitat del paisatge” està dirigit a conéixer i reconéixer en la proximitat el paisatge que ens envolta, estimular l’atenció dels llocs històrics i quotidians i maximitzar les capacitats creatives amb diferents tècniques i processos. Idoni per a despertar la capacitat d’atenció i observació de l’entorn pròxim, la cerca i el descobriment personal de possibilitats artístiques d’acord amb les inquietuds i característiques personals.