Joves i majors dancen i comparteixen projecte educatiu a Castellar-l’Oliveral


Persones joves i majors dansen juntes a Castellar-L’Oliveral en el marc del projecte intergeneracional “La Sol-edat en les edats” impulsat pel Institut Ravatxol del barri. El projecte, que compta amb la participació de l’alumnat de 3º d’Educació Secundària i participants de Gimnàstica de la UP de Castellar-L’Oliveral, tracta de fer front a la problemàtica de la solitud i els tòpics de la relació intergeneracional que pressuposen que les persones adultes són meres cuidadores de les persones joves, sent aquestes subjectes passius de la relació intergeneracional.

En aquesta proposta cerquem demostrar que es poden establir nous models de relació, generant una peça de dansa en la qual les persones creadores siguen joves i adultes, a través de propostes d’improvisació guiada sobre temes concrets com la tolerància, l’empatia i el respecte a l’altre. Aquests temes es treballen amb l’alumnat, el professorat i el col·lectiu de la Universitat Popular de València, en forma de pluja d’idees perquè el motiu de la peça també sorgisca de tots i totes, del grup.

La mostra de dansa com a final de projecte tindrà lloc el pròxim 21 de desembre a les 10:00 h en el gimnàs de l’institut Ravatxol de Castellar-L’Oliveral.

Entre els objectius del projecte es troba relacionar la institució educativa amb les persones adultes de la Universitat Popular més pròxima i crear una peça de dansa amb tots dos col·lectius. Cercar una relació activa entre professorat, alumnat, artistes i persones de la Universitat Popular en la qual tots i totes col·laboren i cooperen per a aconseguir un objectiu. Col·laborar i generar en col·lectiu fugint de l’individualisme tan arrelat en la nostra societat. Crear una peça de dansa que tinga com a fil conductor la tolerància i el respecte a l’un altre independentment de l’edat i posar en valor l’experiència, la saviesa i el coneixement adquirit per les nostres persones majors.