La confirmació de matrícula per al Curs 20/21 serà de l’1 al 12 de juliol


Les persones amb matrícula activa el dia 12 de març de 2020, data en què es va decretar l’estat d’alarma, podran continuar les classes al setembre si confirmen en la nostra web el seu desig de continuar. El termini de confirmació de la continuïtat és de l’1 al 12 de juliol de 2020 i es realitzarà en aquesta pàgina: https://matricula.universitatpopular.com

Les persones que estaven matriculades i assistint a classe fins al 12 de març de 2020 (s’exclou aquelles que ja se’ls haguera retornat la matrícula) podran continuar assistint a les mateixes activitats amb la mateixa matrícula, del 30 de setembre de 2020 fins al 18 de desembre de 2020. El curs 2019/20 es prolonga fins a les vacances de Nadal. Fins a aqueixa data, només s’impartirà una sessió setmanal, amb el 50% de les persones matriculades en cada grup.


PROCEDIMENT PER A CONFIRMAR LA PLAÇA DEL CURS 2019/20 PER A CONTINUAR AL SETEMBRE:

Del 01 al 12 de juliol de 2020, les persones interessades a continuar deuen:
– Entrar en la web matricula.universitatpopular.com
– Identificar-se amb el seu número de DNI.
– Se’ls mostrara les matrícules que té actives.
– En cadascuna de les matrícules actives, haurà de marcar la casella de confirmació; en el desplegable amb les opcions, ha de marcar la casella del dia de la setmana que vol assistir a classe. Si en una matrícula no vol continuar, no marque res.
– Confirmar cada pantalla.
– Rebrà un correu electrònic de confirmació.

Les persones que no comuniquen la seua intenció de continuar en el termini indicat de l’1 al 12 de juliol seran donades de baixa.


LLISTA D’ESPERA I PERSONES QUE NO ESTAVEN MATRICULADES QUAN ES VA INICIAR L’ESTAT D’ALARMA:

El mes de setembre, les places que no s’hagen confirmat com ocupades per les persones matriculades en el curs 2019/20, s’oferiran primer a la llista d’espera de l’activitat si n’hi haguera, i la resta eixiran com a places lliures en la web i es podran sol·licitar.
En el cas que hi haguera grups nous, s’adjudicarà primer la plaça als qui no hagueren pogut formalitzar la matrícula en el mateix centre o activitat, i la resta seran places lliures.
Les persones amb matrícula activa en aquelles activitats i centres que hagueren impartit un nombre de sessions inferior a les suspeses (Benicalap, Benimaclet, Ribes Espai i alguns grups concrets per malaltia del personal formador), podran optar entre la devolució del preu públic abonat i la continuació de la matrícula.


PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS PER Al CURS 2020/21 (de gener a juny de 2021)
a) El mes de desembre de 2020, es formalitzarà la matrícula per a les activitats del curs 2020-2021 que es desenvoluparà entre gener i juny de 2021.
b) La programació d’activitats aprovada és bàsicament de continuació de la del curs finalitzat, i es facilitarà que les persones matriculades en aquestes activitats puguen formalitzar la seua matrícula “de continuïtat” en les mateixes activitats.
c) La quantia del preu públic de la nova matrícula serà conforme amb la duració del nou curs.
d) Les persones que no s’acullen a aquesta opció en el termini fixat, perdran els seus drets sobre aquesta, amb independència que puguen matricular-se en qualsevol altra activitat.