La UP obri matrícula en places lliures i manté la suspensió de les activitats presencials


Suspensió d’activitats presencials i de pagament de matrícula fins a nova indicació 

En compliment de les mesures adoptades per a restringir la mobilitat i frenar l’expansió del COVID-19, totes les activitats formatives presencials de la Universitat Popular es mantenen suspeses fins que les disposicions de les autoritats sanitàries de la Generalitat Valenciana, permeten la seua represa.

No obstant això, des dels Centres de la UP s’iniciaran provisionalment aquelles activitats telemàtiques que siguen possibles amb les persones inscrites en cadascun dels grups posats en funcionament. Igualment, es manté suspés el pagament de preus públics per matrícula en les activitats de la Universitat Popular per a les inscripcions ja realitzades. S’anunciarà la data i forma de pagament a través de la web: www.universitatpopular.com, quan les condicions ho permeten.

S’obri la inscripció en places lliures i grups nous 

A partir del 15/02/2021, s’obrirà en la web www.universitatpopular.com la inscripció en les places lliures i nous grups programats, sense que en aqueix moment es realitze el pagament del preu públic.

Abans de realitzar aquesta inscripció, les persones interessades hauran d’informar-se telefònicament en el centre de la seua elecció, o presencialment mitjançant cita prèvia, sobre les característiques extraordinàries de l’activitat telemàtica que està desenvolupant la Universitat Popular mentre dure l’actual situació. Els centres UP romandran oberts per a la realització de tasques internes de programació, amb atenció telefònica al públic i presencial amb cita prèvia, en horari de 10.00 a 13.00 h i 16.00 a 18.00 h, de dilluns a dijous.

Encara que l’activitat de la Universitat Popular és sempre presencial, l’actual situació de crisi sanitària i les restriccions dictades per les autoritats sanitàries per a frenar l’expansió del COVID-19 ens ha obligat a desenvolupar la nostra activitat per altres mitjans, inclosos els no presencials i de caràcter telemàtic que requereixen de la utilització de dispositius informàtics o telefònics amb connexió a Internet.

Encara que no es tinga aquests dispositius, ha de consultar en el centre de la Universitat Popular que cada persona  trie el mètode que s’està seguint per si fóra possible la seua participació en les nostres activitats per altres mitjans.

Aquesta situació té un caràcter extraordinari i temporal, solament mentre no siga possible el treball presencial a les nostres aules.

La inscripció en les activitats de la Universitat Popular s’obrirà el pròxim 15 de febrer a les 10.00 hores, en la web www.universitatpopular.com i romandrà oberta mentre existisquen places lliures.

El present curs està previst que finalitze el 18 de juny de 2021.