La UP fomenta la lectura amb “València llig”


La Universitat Popular de València està desenvolupant diferents activitats gratuïtes d’animació lectora en col·laboració amb l’associació “València llig”, entre elles un taller d’escriptura i l’establiment de punts de lectura i intercanvi de llibres.


En UPAiora s’ha realitzat el  “Taller de lectura expressiva  i trobada sobre el llibre”, una trobada d’escriptura expressiva lliure. En el taller, Isabella Pojavis, recrea una sèrie de situacions en les quals es visualitzaran imatges sobre les quals cada participant han d’escriure les seues sensacions i emocions, a fi de transitar entre l’escriptura i la psicologia per a escoltar l’interior d’una mateixa i desenvolupar-lo. Finalitzada aquesta fase, els escrits són compartits a voluntat.
Els objectius primordials “són conéixer-se, esplaiar-se, confrontar-se, relaxar-se i divertir-se”.  Per a finalitzar el taller s’estableixes una conversa plural sobre el que significa el món del llibre i la seua importància en l’educació i formació de les persones.


En UPRussafa, UPMorvedre i UPAiora s’han habilitat també punts de lectura i intercanvi de llibres.