Els centres UP preparats per a un inici de curs ben segur


Els centres de la Universitat Popular de València s’han preparat perquè el curs comence amb totes les garanties sanitàries i les activitats es desenvolupen seguint totes les mesures de seguretat indicades per la normativa sanitària vigent, a causa de la pandèmia per COVID-19. Els centres s’ha adequat per a complir ràtios, distàncies de seguretat, regular entrades i eixides de forma ordenada i segura, neteja, protocols de funcionament, indicacions en cas de detectar-se un cas de Covid-19 en el centre, ventilació adequada a les aules i en zones comunes i cartelleria informativa, entre altres qüestions. La Universitat Popular ha preferit extremar les precaucions i, en alguns aspectes, anar més enllà de les recomanacions sanitàries mínimes, per a garantir un desenvolupament del curs amb la major seguretat sanitària possible.

Ràtios: la meitat de participants per aula

Algunes mesures, com la ràtio per aula, s’han reforçat, de manera que el nombre de persones per aula en #UPValència serà d’un 50% de l’aforament habitual, una mesura que va més enllà de les precaucions assenyalades per Sanitat d’un 75% de l’aforament. El canvi de dues sessions a la setmana a una sola sessió setmanal ha permés que cap persona es quede sense activitat, al mateix temps que l’assistència a les aules és més segura ja que l’afluència a l’aula  es redueix a la meitat de persones que habitualment l’ocupaven. Això permet, a més d’evitar aglomeracions, mantindre les distàncies de seguretat aconsellades, i fins i tot superar-les, en algunes aules.

Entrada i eixida ordenada

Els equips de centre han senyalitzat en cada local de la Universitat Popular de València els recorreguts a seguir per a entrar i eixir dels diferents recintes per a evitar aglomeracions o creuaments amb altres persones, que puguen significar riscos de contacte. D’aquesta manera, cada participant veurà en el seu centre les marques que ha de seguir per a una adequada entrada i eixida dels espais. Abans d’entrar, cal seguir les mesures d’higiene, i netejar-se les mans.

El servei de neteja es duplica 

El servei habitual de neteja en els centres es duplicarà, de manera que cada dia es realitzarà una neteja al matí, abans d’obrir, i una altra neteja al migdia perquè els grups de vesprada també troben els centres acabats de netejar. D’aquesta manera s’extremen les mesures preventives d’higiene en els centres.

Distància de 1’5 metres

Totes les aules estan preparades perquè la distància de seguretat durant les activitats es mantinga en 1’5 metres, tant si es tracta d’activitats per a realitzar assegudes com si es tracta d’activitats dempeus o de moviment com gimnàstica, balls de saló, pilates, entre altres. En el cas d’aules amb taules i cadires, ja s’ha disposat de marques o cintes que anul·len espais perquè la distància entre participants quede assegurada i degudament senyalitzada. En el cas d’aules per a la realització d’activitats d’exercici físic o moviment s’ha senyalitzat amb bandes adhesives l’espai reservat a cada participant, guardant la distància preceptiva.

Màscara obligatòria

La màscara serà obligatòria en tot el recinte de cada centre, com marquen les normes sanitàries vigents, i haurà de portar-se posada correctament, tapant boca, nas i barbeta. Les màscares han de ser homologades i hauran de portar-se també durant la realització d’exercici físic, com indiquen les normes sanitàries i recomana la Societat Espanyola de Medicina Esportiva en el seu comunicat oficial.

Compromís i responsabilitat

La Universitat Popular de València ha aprovat un document de mesures d’obligat compliment per a participants UP. Aquestes mesures estan exposades en cartells en tots els centres UP, es poden consultar en aquesta mateixa web i també es pot accedir a elles mitjançant aquest enllaç. Per a accedir als centres UP és necessari signar el document de compromís de col·laboració i compliment de les mesures Covid-19 i entregar-lo signat al formador o formadora.

Accés restringit als centres

No es podrà accedir als centres UP sense haver signat el compromís de col·laboració i compliment de les normes per a participants. Tampoc podrà accedir-se als centres si té símptomes compatibles amb COVID-19 (febre, dolors musculars, cansament, tos, dificultat per a respirar, falta d’olfacte o gust,…). Tampoc podrà accedir als centres UP si està en període d’aïllament o quarantena o si s’és persona vulnerable al Covid-19.

Assistència a activitats culturals

La Universitat Popular està reactivant el seu programa de gestió cultural, que permet l’organització d’assistències en grups a l’àmplia oferta cultural valenciana disponible. Les condicions d’accés als diferents recursos culturals, com  museus o sales d’exposicions, s’han modificat a causa de la Covid-19, de manera que la Universitat Popular reprendrà l’activitat sociocultural adaptant-se a les noves condicions.