Mesures d’obligat compliment per a participants UP


Les persones que participen en les activitats de la Universitat Popular de València o que accedisquen als centres UP per a realitzar una consulta o per qualsevol altre motiu, hauran de complir les normes aprovades a aquest efecte. Entre les obligacions de les persones usuàries es troba la de signar un compromís de col·laboració i compliment de les normes establides,  mantindre una distància de seguretat de metre i mig amb altres persones, romandre durant tota la seua estada en el centre amb la màscara posada i que aquesta cobrisca la boca, el nas i la barbeta.

En el desenvolupament de les activitats, cada participant haurà de romandre a la seua aula i no compartir materials o eines amb altres persones participants. En les activitats d’exercici físic, la mascareta també és obligatòria i cada persona usuària haurà de portar una bossa per a depositar dins d’ella el calçat de carrer i deixar-lo en l’espai extern a l’aula, indicat per a cada grup. Per a accedir a l’aula, en aquests casos s’haurà d’emportar un calçat net, diferent al de carrer, que es calçarà en el moment d’entrar a classe.

Per la seua pròpia seguretat, cada participant haurà de desinfectar, abans de cada classe, el seu espai a l’aula (taula, cadira, teclat, ratolí,…) amb el producte desinfectant que se li proporcionarà en el centre.

Acceso al documento completo de instrucciones de obligado cumplimiento: https://universitatpopular.com/wp-content/uploads/Usuaris-ANEXO-I-MEDIDAS-OBLIGADO-CUMPLIMIENTO-USUARIOS-CENTROS-UP.pdf

Acceso al impreso para firmar el compromiso: https://universitatpopular.com/wp-content/uploads/Usuaris-ANEXO-II-COMPROMISO-ACCESO-CENTROS-UP.pdf