La Universitat Popular centra el seu programa de sensibilització i participació social en Ucraïna


Programa de sensibilització i solidaritat

La Universitat Popular de València desenvolupa habitualment un programa de sensibilització, informació  i debat per a promoure la participació social sobre els assumptes d’actualitat que afecten o interessen a la ciutadania valenciana. Amb l’esclat de la guerra a Ucraïna, el focus d’aquest programa se centrarà especialment, encara que no exclusivament, en relació a la situació d’Ucraïna i la crisi humanitària. El programa està dirigit als seus 31 centres en els diferents barris i pobles de la ciutat de València, i segueix els criteris que fonamenten la raó de ser d’#UPValència com a organisme públic per a la participació social i la ciutadania crítica i activa.

Recopilació i síntesi d’informació d’ajuda

Davant la crisi humanitària que s’ha produït, #UPValència ha realitzat una labor de recopilació i síntesi de la informació de diferents fonts oficials -Ajuntament de València, Generalitat Valenciana, Creu Roja i Ministeri d’Exteriors- per a contribuir a un millor coneixement de les opcions de solidaritat clares i fiables que faciliten la decisió de la ciutadania de prestar ajuda amb finalitats humanitaris.

La d’Ucraïna no és la primera crisi que motiva una iniciativa de sensibilització, informació i debat en els centres de la UP a València. Habitualment, en el dia a dia d’aquesta institució es programen activitats pròpies o en col·laboració amb entitats de diferents àmbits i ONGs per a oferir a la ciutadania informació, contacte amb fonts expertes i debats sobre assumptes d’actualitat local, nacional i internacional que concerneixen i interessen a ciutadans i ciutadanes: altres conflictes bèl·lics, crisi climàtica, defensa dels drets humans, multiculturalitat, migracions, ciutadania digital, desinformació, entre molts altres.

Uns objectius que fan sigular i necessària la Universitat Popular

La dinamització social, l’activació de la ciutadania perquè participe en l’acció de la societat des del coneixement i la reflexió social, es troba en la pròpia naturalesa de la Universitat Popular de València i constitueix la seua finalitat principal.

A diferència d’altres entitats, l’objectiu propi i especialment rellevant de la Universitat Popular, que la fa singular respecte a altres serveis públics, és precisament informar sobre la situació, ajudar a canalitzar els sentiments de solidaritat de la ciutadania de manera eficaç, donant a conéixer opcions d’ajuda oficials i de proximitat i realitzar accions de sensibilització, en aquest cas sobre les situacions de crisi humanitària i la complexitat de la situació a Ucraïna, afavorint el debat social des de la informació, l’accés a múltiples fonts i el foment d’una mirada crítica.

En aqueix sentit ha de subratllar-se la importància que la Universitat Popular assumisca aquests objectius, que ha desenvolupat també en altres situacions d’emergència humanitària, i que són inherents a la seua pròpia essència, i informe sobre l’activitat d’altres institucions o organitzacions especialitzades en ajuda sobre el terreny, recollida de productes i assistència humanitària, per a contribuir, entre altres, a la canalització de les ajudes de la ciutadania de manera ràpida i eficaç.

Cartell informatiu, cinema fòrums, visites de sensibilització, referències de fonts informatives

La Generalitat Valenciana, en col·laboració amb el Govern d’Espanya, s’encarreguen d’organitzar la solidaritat valenciana i canalitzar a través de diverses vies els oferiments que es realitzen per part d’entitats locals, ONGD’s (Organitzacions No Governamentals) o particulars. Perquè l’ajuda al poble d’Ucraïna siga adequada i efectiva és necessari avaluar adequadament les necessitats, organitzar i planificar que arribe als qui el necessiten i, per tant, canalitzar adequadament la immensa i generosa solidaritat que el poble valencià està realitzant i vol realitzar.

Així, entre les accions realitzades per la Universitat Popular es troba un cartell informatiu que reuneix els recursos i recomanacions oficials per a l’ajuda de la ciutadania a Ucraïna, que s’ha distribuït pels 31 centres UP i les xarxes socials de la Universitat Popular.

DESCARREGAR CARTELL INFORMATIU EN PDF

 

En el cartell s’informa sobre la web de l’Ajuntament de València en la qual es publiquen les recomanacions (https://www.valencia.es/cas/campa%C3%B1as-municipales/-/content/solidaritat-ucraina), la web de la Generalitat Valenciana amb les recomanacions (https://gvaoberta.gva.es/va/ucrania), el formulari per a inscriure’s si es disposa d’habitatge per a acolliment de persones refugiades (https://bit.ly/3KD7vYB), les indicacions per a l’ajuda a Creu Roja (https://bit.ly/3IZ9vKb) i les recomanacions del Ministeri d’Exteriors (https://bit.ly/3hXUht8).

D’altra banda els diferents centres de #UPValència han posat en marxa un programa d’activitats de sensibilització, informació i debat que s’aniran ampliant i concretant en els pròxims dies:

Per al cinema fòrum amb debat posterior es comptarà amb la participació de personal especialitzat del #SocialMed i es projectarà entre altres recursos:  https://vimeo.com/samseb/secuestrandoeltibet i “La llarga nit de la imaginació”, de Samuel Sebastián.

Visites a refugis antiaèris i referències de perfils en xarxes de periodistes sobre el terreny

D’altra banda, els centres de #UPValència han previst la utilització de visites als refugis antiaeris de la Guerra Civil que actualment són visitables a la ciutat de València (especialment, el del propi Ajuntament i el del carrer Serrans) per a conéixer i reflexionar sobre el que suposa la vida sota els bombardejos. A més, en els centres està prevista la programació de xarrades a càrrec d’entitats socials que tenen per objecte la protecció dels drets humans així com divulgar referències als perfils en xarxes socials de periodistes que estan cobrint la informació d’Ucraïna en primera persona sobre el terreny.

També, cada centre coneix les iniciatives de sensibilització sorgides en cada barri i poble de la ciutat de València a les quals es donarà difusió per a facilitar el coneixement i la participació de la ciutadania.

DESCARREGAR Canals d’ajuda a Creu Roja  (nombres de comptes bancaris)

DESCARREGAR Informe  de situació 02 de Creu Roja sobre Ucraïna