Contracte menor de servicis d’assessoria laboral


Objecte: Contracte menor de Prestació del Servici de Prevenció alié per a la Universitat Popular de l’Ajuntament de València.
Tipus de contracte: SERVICIS
Pressupost màxim: 4.958,68.-€, més 21% IVA per import de 1.041,32.-€, total de 6.000,00.-€. 


DATES:

Data de publicació: 08/02/2017
Fi de termini: 14/02/2017 12:00 hores
Data d’adjudicació: 24/02/2017
Responsable: Secció Administrativa

Adjudicatari: Valora Prevención S.L

Import: 5.169,75.-€ (Iva inclòs)


DOCUMENTACIÓ

Anunci per a presentació de Propostes