Perfil de contractant


El “PERFIL DE CONTRACTANT” és el lloc de la pàgina web de la UNIVERSITAT POPULAR DE VALÈNCIA en el qual es publica la informació relativa a la contractació administrativa, tal com els anuncis de licitació, les adjudicacions provisionals i definitives i els plecs de contractació.

Perfil de contractant