CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE PORTERIA PER A “RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR” SITUAT EN LA NAU Núm. 2 DE RIBES (PARC CENTRAL), C/FILIPINES, S/Núm. DE VALÈNCIA.


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE PORTERIA PER A “RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR” SITUAT EN LA NAU Núm. 2 DE RIBES (PARC CENTRAL), C/FILIPINES, S/Núm. DE VALÈNCIA.

Tipus de contracte: SERVEIS.

Pressupost màxim: 14.175,00.-€, més 2.976,75.-€ en concepte d’IVA 21%, ascendint a un import màxim de 17.151,75.-€.

DATES:

Data de publicació:   05/02/2020

Fi de termini: 10/02/2020 12.00 hores.

Data d’adjudicació: 14/02/2020

Import: 16.103,16.-e Iva incluido

Adjudicatari: Randa Sport S.L

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació:

Anuncio presentación Propuestas Servicios Portería RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR

Modelo de Propuesta – Servicios de Portería RIBES ESPAI 2020-018

Declaración responsable 2020-018

Hoja Proveedores

Certificado cuenta bancaria