CONTRACTE MENOR DE SERVICIS DE PREVENCIÓ ALIÉ PER A LA  UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA.


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVICIS DE PREVENCIÓ ALIÉ PER A LA  UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA.

Tipo de contracte: SERVICIS.

Pressupost màxim: 7.438,02.-€, més 21% IVA per import de 1.561,98.-€, ascendint a un import màxim total de 9.000,00.-€.

DATES:

Data de publicació:       28/05/2019.

Fi de termini:                04/06/2019 12:00 hores

Data d’adjudicació:06/06/2019

Import: 7.117,80.-€

Adjudicatari: Valora Prevención S.L

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació: Anunci presentació Propostes