Objecte: CONTRACTE MENOR DE SERVICIS D’ASSEGURANÇES DE RESPONSABILITAT CIVIL, LOCALS I ACCIDENTS-VIDA


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVICIS D’ASSEGURANÇES DE RESPONSABILITAT CIVIL, LOCALS I ACCIDENTS-VIDA PER A LA UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA.

Tipo de contracte: SERVICIS.

Pressupost màxim:

Responsabilitat Civil:    3.100,00.-€

Locals:                              3.800,00.-€

Accidents-Vida:               8.000,00.-€

                                      14.900,00.-€.

DATES:

Data de publicació:      03/06/2019.

Fi de termini:                10/06/2019 12:00 hores

Data d’adjudicació: 11/06/2019

Import: 14.831,27.-€

Adjudicatari: Reale Seguros Generales S.A

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació: Descarregar

Anuncio presentación Propuestas

Capitales mínimos Centros Universidad Popular

Relación-de-Personal-Fechas-Nacimiento-