CONTRACTE MENOR DE SERVICIS DOCENTS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS TALLERS DE “CERÀMICA ARTÍSTICA” EN ELS CENTRES DE MALVA-ROSA Y SANT ISIDRE, DINS DEL PROGRAMA “COORDENADES”.


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVICIS DOCENTS PER AL DESENVOLUPAMENT  DELS TALLERS DE “CERÀMICA ARTÍSTICA” EN ELS CENTRES DE MALVA-ROSA Y SANT ISIDRE, DINS DEL PROGRAMA “COORDENADES”.

Tipo de contracte: SERVICIS.

Pressupost màxim: 7.392,00.-€, més 1.552,32.-€ en concepte d’IVA 21%, ascendint a un import màxim de 8.944,32.-€.

DATES:

Data de publicació:      11/11/2019.

Fi de termini: 21/11/2019 12:00 hores

Data d’adjudicació: 04/12/2019

Import: 6.708,24.-€ (Iva inclós)

Adjudicatari: Consuelo Amparo Navarro Bosch

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació: Anunci presentació Propostes 2019-090