CONTRACTE MENOR DE SERVICIS DOCENTS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS TALLERS DE “MÚSICA VALENCIANA: DOLÇAINA I TABAL” EN ELS CENTRES DE LA UNIVERSITAT POPULAR, DINS DEL PROGRAMA “COORDENADES”.


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVICIS DOCENTS PER AL DESENVOLUPAMENT  DELS TALLERS DE “MÚSICA VALENCIANA:  DOLÇAINA I TABAL” EN ELS CENTRES DE LA UNIVERSITAT POPULAR, DINS DEL PROGRAMA “COORDENADES”.

Tipo de contracte: SERVICIS.

Pressupost màxim: 7.200,00.-€, més 1.512,00.-€ en concepto de IVA 21%, ascendiendo a un importe máximo de 8.712,00.-€.

DATES:

Data de publicació:      18/12/2019.

Fi de termini: 23/12/2019 12:00 hores

Data d’adjudicació: 29/01/2020

Import: 6.000.-€ más 1.260,00.-€ IVA = 7.260.-€

Adjudicatari: Pere Ballester Serrano

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació: Anunci presentació Propostes 2019-086

Declaración Responsable

Hoja Proveedores

Modelo de Propuesta