(Castellano) CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE “DRAMATIZACIÓN” EN EL CENTRO “RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR”, DENTRO DEL PROGRAMA “COORDENADES”.


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DOCENTS PER Al DESENVOLUPAMENT  DE TALLERS DE “DRAMATITZACIÓ” EN EL CENTRE “RIBES *ESPAI UNIVERSITAT POPULAR”, DINS DEL PROGRAMA “COORDENADES”.

Tipus de contracte: SERVEIS.

Pressupost màxim: 14.840,00.-€, més 3.116,40.-€ en concepte d’IVA 21%, ascendint a un import màxim de 17.956,40.-€.

DATES:

Data de publicació:   05/02/2020.

Fi de termini: 10/02/2020 12.00 hores.

Data d’adjudicació:28/02/20

Import:12.312,96.-€ (iva inclós)

Adjudicatari: Mireia Izquierdo de Benito

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació:

Anuncio presentación de propuestas

Declaración Responsable

Modelo de Propuesta

Hoja Proveedores

Certificado cuenta bancaria