CONTRACTE MENOR DE SERVEIS, OBRES DE REPARACIÓ I XICOTETS SUBMINISTRAMENTS


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVEIS, OBRES DE REPARACIÓ I XICOTETS  SUBMINISTRAMENTS PER A LA MILLORA, CONDICIONAMENT I ADEQUACIÓ D’ INSTAL·LACIONS DELS CENTRES DE LA UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA.

Tipo de contracte: SERVEIS.

Pressupost màxim: 14.900,00.-€, més 21% IVA per import de 3.129,00.-€, ascendint a un import màxim total de 18.029,00.-€.

DATES:

Data de publicació:      23/10/2018

Fi de termini: 30/10/2018 12:00 hores

Data d’adjudicació: 08/11/2018

Import adjudicació: 14.850.-€, mes 21 % IVA per import de 3.118,50.-€, total 17.968,50.-€

Adjudicatari: Locate in Sapin, S.L.

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació:Anunci 2018.64 Obras-Servicios