CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS FORMATIVES PER A LA PREPARACIÓ LLIURE PER A LES PROVES DE CAPACITACIÓ EN NIVELLS CERTIFICABLES PER A LA JUNTA QUALIFICADORA DEL VALENCIÁ.


Tipo de contracte: SERVEIS.

Pressupost màxim: 14.880,00.-€, més 21% IVA per import de 3.124,80.-€, ascendint a un import màxim total de 18.004,80.-€.

DATES:

Data de publicació:      04/02/2019.

Fi de termini: 07/02/2019 12:00 hores

Data d’adjudicació:08/03/2019

Import: 14.640,00.-€ més 3.074,40.-€ IVA, total 17.714,40.-€

Adjudicatari: IMÉS SERVEIS LINGÜISTICS SL

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació: Anunci presentació Propostes