CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A la DOTACIÓ DEL CENTRE UNIVERSITAT POPULAR DE BENICALAP.


Objecte: CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A la DOTACIÓ DEL CENTRE UNIVERSITAT POPULAR DE BENICALAP.

Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT.

Pressupost màxim: 14.900,00.-€, més 3.129,00.-€ en concepte d’IVA 21%, ascendint a un import màxim de 18.029,00.-€.

DATES:

Data de publicació: 31/01/2020

Fi de termini: 07/02/2020 12.00 hores.

Data d’adjudicació: 11/02/2020

Import: 17.951,34.-€ Iva inclós

Adjudicatari: Grupo JR 2014 Centro Multidisciplinar S.L

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ
Descarregar anunci i documentació:

1. Hoja Proveedores

2 .DeclaraciónResponsableCoordenades

3. Certificado cuenta bancaria

4. Modelo de Propuesta

5. Anuncio presentación Propuestas