CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LA DOTACIÓ DEL NOU ESPAI SOCIOCULTURAL “RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR”.


ANUNCI RESUM

Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LA DOTACIÓ DEL NOU ESPAI SOCIOCULTURAL “RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR”.

Tipo de contracte: SUBMINISTRAMENT.

Pressupost màxim: 14.900,00.-€, més 3.129,00.-€ en concepte de 21% IVA, ascendint a un import total de 18.029,00.-€.

DATES:

Data de publicació:      17/10/2019.

Fi de termini: 24/10/2019 12:00 hores

Data d’adjudicació: 31/10/2019

Adjudicatari: INFOR-OFI, S.L

Import: 16.482,20.-€ iva inclós

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació: