CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS FUNGIBLES D’OFICINA


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS FUNGIBLES D’OFICINA PER A LA DOTACIÓ DE LA UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA (CENTRES I OFICINES).

Tipo de contracte: SUBMINISTRAMENT.

Pressupost màxim: 14.900,00.-€, més 21% IVA per import de 3.129,00.-€, ascendint a un import màxim total de 18.029,00.-€.

DATES:

Data de publicació:      08/03/2019.

Fi de termini: 14/03/2019 12:00 hores

Data d’adjudicació: 06/05/2019

Adjudicatari: OFITAKE S.L

Import: 14.900.-€ + 3.129.-€ IVA Total 18.029.-€

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació:

 Anunci presentació Propostes

ANEXO I MATERIALES

Anexo 2 Listado UUPP