Contracte Menor serveis docentes tallers “Dramatització”


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DOCENTS PER AL DESENVOLUPAMENT  DELS TALLERS DE “DRAMATITZACIÓ” EN ELS CENTRES DE MARXALENES I MALVA-ROSA DINS DEL PROGRAMA “COORDENADES”.

Tipo de contracte: SERVEIS.

Pressupost màxim: 14.784,00.-€, més 21% IVA per import de 3.104,64.-€, ascendint a un import màxim total de 17.888,64.-€.

DATES:

Data de publicació:        29/102018.

Fi de termini: 02/11/2018 12:00 hores

Data d’adjudicació: 08/11/2018

Import adjudicació: 14.632,20.-€, mes 21 % IVA per import de 3.072,76.-€, total 17.704,96.-€

Adjudicatari: GESTIONA CULTURA, SLU

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació: Anunci presentació Propostes