Decoració ceràmica sobre taulell_


Aprenentatge de les tècniques bàsiques de decoració ceràmica sobre taulell (socarrat, pintura a l’aigua i corda seca) amb motius tradicionals, d’art contemporani i creació pròpia. Es treballaran tant les tècniques com la creativitat.

DESCARREGAR LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 23/24 PER CENTRES


📍Centres: Jesús


MATRÍCULA:  Preu per curs complet 55 €


Observacions: El curs es desenvoluparà de setembre de 2023 a juny de 2024.


Matrícula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *