Espanyol per a persones estrangeres


Curs amb enfocament comunicatiu dirigit a aquelles persones que tenen nocions bàsiques del nostre idioma però no ho parlen correctament.

DESCARREGAR LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 22/23 PER CENTRES


📍Centres: Rovella.


MATRÍCULA: Precio por curso completo 25 €


Observacions: El curs es desenvoluparà de setembre de 2022 a juny de 2023.


Matrícula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *