Universitat Popular, lloc d’encontre


El projecte  “La Universitat Popular, lloc de trobada”,  té com a objectiu la promoció i difusió de l’activitat d’UPValència, concretament el centre de la Universitat  Popular en Russafa, convidant a la participació per al pròxim curs 20/21.

Els objectius són promoure la participació de la ciutadania en un projecte educador, socialitzador i de convivència, així com difondre la diversitat d’activitats de cicle llarg que s’imparteixen aquest centre, de manera que cada ciutadà puga trobar aquelles que més s’ajusten a les seues necessitats.

La Universitat Popular és un projecte molt enriquidor i necessari on l’equip de formadors i formadores  juntament amb les persones participants han donat forma a tot un treball desenvolupat durant molts anys. Amb una mitjana de més de 900 persones, no sols del barri sinó d’altres zones de la ciutat, hem aconseguit mantindre el projecte sempre viu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *