CULTURUP


A més de l’oferta formativa en les aules, al llarg del curs la Universitat Popular desenvolupa el programa CULTURUP, una programació d’actes educatiu-culturals per a les persones matriculades en els diferents centres UP. Mitjançant CULTURUP, la Universitat Popular de València ofereix als seus i les seues participants un servei que facilita l’accés als recursos culturals de la ciutat i de les diferents comunitats autònomes, especialment la Comunitat Valenciana.

Cada curs la Universitat Popular realitza més de 1.500 activitats programades a través de Culturup i gestiona més de 50.000 assistències a les diferents propostes culturals,  l’asistència de centenars de persones a projeccions de documentals doblats i en V.O. Pel que fa al teatre, destaquem les milers d’assistències a representacions teatrals i respecte al cinema la UP ha promogut més de 7000 assistències per curs a projeccions cinematogràfiques en la ciutat, de les quals una important part han sigut específicament per al cicle de cinema espanyol.

 

Des d’aquest servei es gestiona l’assistència dels grups a tot tipus d’activitats culturals: xarrades, visites a museus, municipis o enclavaments d’interès històric, natural o artístic, recorreguts de senderisme, recorreguts històrics,  concerts, representacions de teatre, cinema, òpera, conferències, exposicions, recitals, recorreguts guiats, … entre altres.

E-mail de contacte: universitatpopular@valencia.es