Federació Espanyola d’Universitats Populars


La Universitat Popular de València forma part de la Federació Espanyola d’Universitats Populars, una organització estatal que compta amb més de 200 universitats populars adherides. La Federació Espanyola d’Universitats Populars -FEUP- és l’òrgan representatiu de les universitats populars en els àmbits nacional i internacional. És un punt de trobada per a l’intercanvi d’experiències, reflexió, producció teòrica i comunicació col·lectiva entre les Universitats Populars, les Associacions d’Universitats Populars i de tots quants formen part de les mateixes -representants institucionals, tècnics i participants.

“La voluntat de la Universitat Popular de València de treballar en connexió amb les universitats populars estatal i internacionals, que desenvolupen projectes d’enorme repercussió en l’àmbit social i cultural”.

+ info www.feup.org

Documentació