Resultat del sorteig Curs 2016/2017


La Universitat Popular de València ha realitzat el sorteig públic de les places per a les activitats del curs 2016/2017


RESULTAT DEL SORTEIG DE PLACES PER AL CURS 2016/17

Els llistats amb el resultat del sorteig estaran exposats també als 28 centres de la UP en la ciutat a partir del 13 de juliol.

Per a cada una de les 22 activitats de cicle llarg (setembre a juny), mitjançant el sorteig, s’ha assignat dos lletres, que són les que indiquen l’ordre d’inici de la matriculació en la llista alfabètica de persones sol·licitants de plaça.

A partir del dia 5 de setembre a les 11:00 hores es podrà consultar, a tots els centres de la UP, a més de les lletres resultants del sorteig, la llistat completa de persones admeses sol·licitants de plaça. I del 5 al 8 de setembre, es podrà resoldre possibles errors i presentar reclamacions, si és el cas. El dia 5 els centres obriran a les 11:00 hores fins les 13:00 h. La resta de dies l’horari és de 10:00 a 13:00 h.

Cada activitat té assignada un dia i hora específiques de matrícula, entre els dies 12 i 21 de setembre, de forma que per a matricular-se cal consultar en el llistat la data concreta en la que cal acudir als centres a formalitzar la matrícula o, en cas de no poder assistir personalment, delegar en una persona per representació (és necessari aportar DNI propi, fotocòpia del DNI de la persona a la que es representa i fulla d’autorització).

Les classes de la Universitat Popular començaran els dies 28 i 29 de setembre, segons si el curs al que s’han matriculat és de dilluns-dimecres o de dimarts-dijous.