NTRACTE MENOR DE SERVICIS DOCENTS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS TALLERS DE “DRAMATITZACIÓ” EN EL CENTRE RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR, DINS DEL PROGRAMA “COORDENADES”.


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVICIS DOCENTS PER AL DESENVOLUPAMENT  DELS TALLERS DE “DRAMATITZACIÓ” EN EL CENTRE RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR, DINS DEL PROGRAMA “COORDENADES”.

Tipo de contracte: SERVICIS.

Pressupost màxim: 4.884,00.-€, més 1.025,64.-€ en concepte d’IVA 21%, ascendint a un import màxim de 5.909,64.-€.

DATES:

Data de publicació:      11/11/2019.

Fi de termini:  14/11/2019 12:00 hores

Data d’adjudicació: DESIERTO

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació: 2019-089 Anunci presentació Propostes