CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ÁPLICACIÓ INFORMÀTICA DE GESTIÓ DOCUMENTAL I COL•LABORATIVA


Tipo de contracte: SERVEIS.

Pressupost màxim: 14.958,68.-€, més 21% IVA per import de 3.141,32.-€, ascendint a un import màxim total de 18.100,00.-€.

DATES:

Data de publicació:      04/03/2019.

Fi de termini: 08/03/2019 14:00 hores

Data d’adjudicació:21/03/2019

Import: 14.715,00.-€ más 3.090,15 iva, total 17.805,15.-€

Adjudicatari: CODE PRISMA S.L

 

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació: Anunci presentació Propostes