Preguntes freqüents sobre preinscripció i matrícula


Què és la Universitat Popular?

La Universitat Popular de València és un organisme autònom de l’Ajuntament de València. És un espai de trobada, aprenentatge i participació, amb més de 30 centres en els barris i pobles de la ciutat. Es dedica a la formació i animació sociocultural per a facilitar l’accés universal a la cultura.


Quins requisits s’han de complir per a matricular-se?

 • Estar empadronat o empadronada a la ciutat de València.
 • Tindre més de 18 anys.
 • No haver sigut expulsat/a de la Universitat Popular.

Les persones cuidadores no professionals poden beneficiar-se de condicions especials?

Sí, les persones cuidadores no professionals, que ho siguen en l’actualitat o que ho hagen sigut en els últims dos anys, tenen preferència d’inscripció perquè la Universitat Popular realitza una reserva de dues places per cada grup d’activitat per a les persones preinscrites i que acrediten trobar-se en esta situació. Quan emplenen el formulari de preinscripció hauran d’acreditar aquesta situació amb la presentació del document Programa Individualitzat d’Atenció (PIA) que emet la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.


Les persones amb mobilitat reduïda poden beneficiar-se de condicions especials?

Sí, les persones amb mobilitat reduïda tenen preferència d’inscripció perquè la Universitat Popular realitza una reserva de dues places per cada grup d’activitat per a les persones preinscrites i que acrediten trobar-se en esta situació . Quan emplenen el formulari de preinscripció hauran d’acreditar aquesta situació amb la presentació del certificat oficial de reconeixement de mobilitat reduïda que emet la Generalitat Valenciana.

La reserva de dos places només s’efectúa en aquells centres on no existisquen barreres arquitectòniques que impedisquen l’entrada i sortida tant al centre com a les aules on es du a terme l’activitat a la qual tinga previst matricular-se.


Les dones supervivents de violència de gènere poden beneficiar-se de condicions especials?

Sí, poden sol·licitar l’exempció de pagament de matrícula. Quan emplenen el formulari de preinscripció hauran d’acreditar aquesta situació amb la presentació de qualsevol dels següents documents: sentència judicial, informe del ministeri Fiscal, ordre d’allunyament o acreditació emesa pel Centre Dona 24 hores de la Generalitat Valenciana.


Es necessari un nivell acadèmic mínim?

Es pot accedir a les activitats de la Universitat Popular sense un nivell acadèmic previ.


Quin és el preu del curs de cicle llarg (de setembre a juny)?

Entre 25 o 55 euros, segons activitats, que s’abonen en un pagament únic en el moment de formalitzar la matrícula en línia. No s’abonen mensualitats.

Les activitats la matrícula de les quals costa 25€ són: Formació Bàsica, Formació General, Informàtica, Espanyol d’acollida per a persones estrangeres, Espanyol per a persones estrangeres, Espanyol conversa per a persones estrangeres, Cultura Valenciana, Curs de valencià, Estimulació cognitiva i Literatura per a l’estimulació cognitiva.

La matrícula de la resta d’activitats de cicle llarg és de 55€


Quins nivells s’imparteixen?

Els continguts i metodologies de cada activitat s’adapten segons les característiques de cada grup. Els objectius no són impartir un temari acadèmic sinó participar d’un procés d’aprenentatge i participació social. Per al curs 2023/24 s’ha introduït nivells en l’activitat de valencià per a facilitar l’adequació dels grups en funció dels coneixements previs de les persones participants, però estos nivells no es corresponen necessàriament amb els nivells acadèmics reglats.


Quins títols es poden aconseguir en la UP?

La Universitat Popular no emet titulacions ja que la seua activitat és formació no reglada i animació sociocultural. Tampoc hi ha exàmens.


On es pot consultar la Programació d’activitats 23/24?

Programació detallada per activitats ací

Programació detallada centre a centre


Quins passos cal seguir per a matricular-se?

 1. Entrar en la pàgina http://matricula.universitatpopular.com
 2. Clicar sobre el botó “Continuar preinscripció”
 3. Introduir les seues dades personals
 4. Seleccionar activitat, centre i grup (horari)
 5. Prémer sobre el botó “Fer preinscripció”
 6. Esperar la notificació per mail o sms d’haver aconseguit plaça en el sorteig (o consultar aquesta informació en la web)
 7. Si ha aconseguit plaça, entrar de nou en la pàgina, en les dates assenyalades per a la matrícula, http://matricula.universitatpopular.com , introduir el seu número de DNI o NIE i realitzar el pagament de la matrícula.
 8. Si no ha aconseguit la plaça desitjada, pot consultar en la pàgina http://matricula.universitatpopular.com les places disponibles en altres activitats i sol·licitar la que desitge tornant al pas número 1. La matrícula en manté oberta mentre queden places disponibles.

Si necessita ajuda o no disposa d’accés a Internet pot acudir presencialment als nostres centres per a preinscriure’s o matricular-se.


És possible matricular-se en alguna activitat si no s’ha obtingut plaça en el sorteig?

Si, pot matricular-se en aquelles activitats en les quals, després del sorteig, existisquen places lliures.


Si estic en llista d’espera, com puc saber si m’arriba el torn?

La Universitat Popular li avisarà amb un sms. També pot acudir al centre en el que es troba en llista d’espera i consultar la seua situació.


Hi ha altres activitats a més de la Programació General Anual?

Si. Una vegada iniciat el curs la Universitat Popular pot oferir una programació d’activitats de diferent format i duració i obrir el procés de matrícula. Són les activitats del programa Coordenades.


Cal estar matriculat en activitats de cicle llarg (octubre a juny) per a accedir a activitats de cicle curt del programa Coordenades?

L’accés a activitats de cicle curt és possible sense necessitat d’estar matriculat o matriculada en activitats de cicle llarg.


Les classes són de 2 hores o d’una hora i mitja?

Les activitats tenen assignat un temps de dues hores en el qual l’activitat es desenvolupa durant una hora i mitja i la resta del temps es dedica a l’entrada, eixida, preparació i recollida de materials a l’aula i atenció per part del personal formador a les persones matriculades.


Si es té previst faltar a classe és necessari avisar?

Si faltarà 6 o més sessions és convenient avisar i justificar l’absència ja que en cas de no fer-ho es tramitaria la baixa de l’activitat i es donaria pas a la següent persona de la llista d’espera, si n’hi haguera. Si faltarà menys de 6 vegades, no és necessari avisar prèviament però sí acreditar posteriorment la justificació de l’absència per a evitar ser donat o donada de baixa atés que 6 faltes sense justificar en un trimestre suposen baixa automàtica.


A quantes activitats em puc matricular?

Màxim a tres activitats diferents, independentment que siga en un o en diferents centres.


En quin cas puc sol·licitar la devolució del preu de la matrícula?

Quan el curs s’interrompa o no arribe a iniciar-se per causes degudes a l’Administració i sempre que la falta de formador o formadora ocasione un nombre de sessions sense impartir superior al de sessions impartides, comptades en la data de la sol·licitud de la devolució.


Com sol·licitar la devolució del preu de la matrícula?

Pot presentar una sol·licitud en qualsevol registre d’entrada de l’Ajuntament, dirigida a la Universitat Popular de València (en cada registre hi ha formularis genèrics per a això). O pot realitzar la sol·licitud en línia en https://universitatpopular.com/tramites/devolucion-de-matricula/


És possible matricular-se en més d’un centre?

Si, és possible matricular-se en diversos centres sempre que no se supere el màxim de 3 activitats diferents.


Quina és la duració de les activitats de cicle llarg?

S’inicien normalment a la fi de setembre  i finalitzen la tercera setmana de juny. Es desenvolupen dues sessions per setmana, Dilluns i Dimecres o Dimarts i Dijous.


On estan els centres UP?

Hi ha 31 centres en la ciutat de València i els seus pobles. Pot consultar la llista completa i les seues adreces i telèfons ací: https://universitatpopular.com/altres/directorio-de-centros-de-la-universitat-popular-de-valencia/


On estan les oficines centrals de la Universitat Popular de València?

Al Carrer Micalet, 1-1r CP 46001 de València. Telèfon 962082709.


Quin és el correu electrònic de la Universitat Popular?

[email protected]