Presentació


La Universitat Popular de l’Ajuntament de València es defineix com un projecte municipal de DESENVOLUPAMENT CULTURAL, la finalitat del qual és promoure la PARTICIPACIÓ SOCIAL i la MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA dels ciutadans i ciutadanes, a través de l’EDUCACIÓ CONTINUA, LA DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL i la INTERVENCIÓ SOCIAL.

En l’actualitat, la Universitat Popular es constitueix com a Organisme Autònom Municipal de caràcter administratiu, dependent de l’Ajuntament de València, a través de la Delegació de Serveis Socials.

Els objectius principals de la Universitat Popular són:

  • Facilitar l’adquisició de les eines bàsiques de lectoescriptura i càlcul, imprescindibles per a la comprensió i per a valdre’s en la societat en la qual habitem i factor elemental d’integració social.
  • Potenciar el desenvolupament personal i col·lectiu de les persones participants, afavorint i possibilitant l’adquisició de nous coneixements o l’actualització dels adquirits en la seua etapa de formació inicial; l’expressió de la seua creativitat artística, musical, literària o corporal.
  • Facilitar l’accés de la ciutadania als béns, recursos i serveis educatius, culturals i socials que li ofereix el seu entorn, establint a més iniciatives per a impulsar i difondre les produccions culturals desenvolupades per les persones que es vinculen a la Universitat Popular.
  • Fomentar la formació d’actituds individuals ètiques i actives sobre les problemàtiques socials, i especialment, la desigualtat i l’exclusió, motivant per a aquesta acció solidària, el voluntariat, etc. o qualsevol forma de participació activa per al progrés de la societat
  • Sensibilitzar per a l’adquisició d’hàbits de vida saludables, el respecte al medi ambient, i el consum sostenible.
  • Fomentar la vertebració social i cultural de la ciutat i els seus barris, reforçant el teixit associatiu ciutadà i la seua capacitat d’intervenció i participació en l’esdevenir diari de la comunitat.
  • Afavorir el coneixement i sensibilitat per la cultura popular i els trets culturals propis de la nostra Comunitat i la nostra ciutat.

Per a la consecució d’estos objectius se seguixen tres línies d’actuació:

a) ACTIVITATS DE CICLE LLARG: La realització d’una programació d’activitats formatives a cada centre, de tipus curs o taller i amb caràcter no reglat, de cicle llarg -de setembre a juny-.

b) COORDENADES. AULES OBERTES: La realització d’una programació d’activitats formatives a cada centre, de tipus monogràfic, tallers, conferències,  de  diferent format, duració i temàtica, sota el programa “Coordenades. Aules obertes”.

c) CULTURUP: La realització paral·lela d’una programació d’actes educatiu-culturals, que consistix  en: visites a exposicions, museus, concerts, representacions teatrals, etc.; eixides en grup fora de la ciutat.

Els continguts de les activitats que programa la Universitat Popular tenen sempre un caràcter d’iniciació.

La matrícula que es formalitza en la Universitat Popular ho és per a un determinat grup d’horari d’una activitat i centre durant el període de durada que se li haguera assignat. Generalment, per cada grup d’activitat de CICLE LLARG es desenvolupen dues sessions setmanals en dies alterns segons calendari establit (Dilluns i dimecres o dimarts i dijous). Cada sessió programada té una durada efectiva d’una hora i mitja, i durada màxima de dues hores, si incloem fins a 30 minuts per a la recollida, entrada i la eixida dels grups, en un o dos períodes.