Matricula 2021: s’obri el periode de renovació i noves matricules.


El dimarts 19 de gener de 2021 a les 10.00 h s’obrirà la plataforma online per a la renovació de matrícula d’aquelles persones amb matrícula en vigor el mes de desembre de 2020. Fins al dia 27 de gener de 2021, la plataforma només permetrà renovar matrícula a les persones ja matriculades en el trimestre anterior, i només en els grups d’activitat en els quals estaven matriculades. La renovació de matrícula podrà realitzar-se en la pàgina: matricula.universitatpopular.com

La persona matriculada entrarà en la plataforma introduint el seu número de DNI i tindrà a la seua disposició les places de tots els grups de l’activitat i centre en les que tenia matrícula activa al desembre. Haurà de triar el grup i emplenar el formulari. La matrícula quedarà provisionalment “confirmada”, sense haver efectuat el pagament, que es realitzarà en la data que s’indicarà en el seu moment.

Les classes no s’han detingut després de les vacances nadalenques. Totes les persones amb matrícula vigent al desembre, que desitgen renovar la seua matriculació per al període gener-juny continuen les seues classes amb normalitat. Només aquelles que no vagen a renovar la seua matrícula suspendran la seua assistència a classe.

Finalitzat el termini de renovació, a partir del 01 de febrer de 2021 s’obrirà la matrícula de les places lliures que puguen existir, així com al pagament dels preus públics de les matrícules noves i les renovades.


CALENDARI:

Del 19 al 27 de gener de 2021: període de renovació de matrícules per a persones matriculades al desembre.

A partir de l’1 de febrer 2021: matrícula oberta en places lliures i obertura de periode de pagament.


ACCÉS A MATRÍCULA:

https://matricula.universitatpopular.com