Sol·licitud de cessió d’ús d’espais


Per a sol·licitar l’ús d’un espai en els centres de la Universitat Popular de València:

1. Descargar el documento PDF de solicitud, cumplimentar y firmar (a mano o digitalmente).

DESCARREGAR PDF DE SOL·LICITUD

 

2. Adjuntar el PDF de sol·licitud, signat, a través de l’opció que trobarà sota aquestes línies (pot signar-lo a mà i adjuntar el document escanejat). Recorde adjuntar també els estatuts de l’entitat sol·licitant, si es tracta d’una associació.

 

  (*) Camps obligatoris / Campos obligatorios

  Cognoms/Apellidos*

  Nom / Nombre*

  DNI o NIE*

  E-mail*

  Adjuntar sol·licitud/Adjuntar solicitud *

  Adjuntar estatuts/Adjuntar estatutos

  Adjuntar altres/Adjuntar otros

  — Consulte ací els criteris i procediments per a l’ús de les instal·lacions.
  — Consulte ací els textos legals.