CONTRACTE MENOR DE SERVICIS DE PORTERIA I VIGILÀNCIA EN HORARI D’OBERTURA DEL ESPAI SOCIOCULTURAL “RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR” (NAU 2 DE LES NAUS DE RIBES, PARC CENTRAL) I OFICINES CENTRALS.


Objecte:  CONTRACTE MENOR DE SERVICIS DE PORTERIA I VIGILÀNCIA EN HORARI D’OBERTURA DEL ESPAI SOCIOCULTURAL “RIBES ESPAI UNIVERSITAT POPULAR” (NAU 2 DE LES NAUS DE RIBES, PARC CENTRAL) I OFICINES CENTRALS.

Tipo de contracte: SERVICIS.

Pressupost màxim: 14.807,40.-€, més 3.109,55.-€ en concepte d’IVA 21%, ascendint a un import màxim de 17.916,95.-€.

DATES:

Data de publicació:      11/11/2019.

Fi de termini:  14/11/2019 12:00 hores

Data d’adjudicació: DESIERTO

Responsable: Secció Administrativa

DOCUMENTACIÓ

Descarregar anunci i documentació: Anunci presentació Propostes 2019-091