Art: mètodes creatius_


Desenvolupament de coneixements, materials, tècniques i mètodes creatius que doten a les persones participants de criteri suficient per a desenvolupar la seua pròpia línia i capacitat creativa, adaptant els conceptes a les seues necessitats individuals o grupals. Es treballarà sobre els diferents suports convencionals o no convencionals, atesos els paràmetres de conservació, reestructuració, recuperació i reciclatge de diferents objectes.

El criteri i objectiu docent que prevaldrà serà conscienciar a les persones participants de la necessitat de reutilització d’objectes, matèries primeres o industrials existents, atesa una filosofia d’economia circular, creant un entorn més amable, no consumista, en el qual la creativitat i el coneixement de diferents tècniques tradicionals i contemporànies els servisquen com a eina, plataforma i camí de creixement personal.

DESCARREGAR LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 23/24 PER CENTRES


📍Centres: Na Rovella


MATRÍCULA:  Preu per curs complet 55 €


Observacions: El curs es desenvoluparà de setembre de 2023 a juny de 2024.


Matrícula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *