Curs de valencià avançat_


Dirigit a qualsevol persona interessada en l’aprenentatge del valencià. Es requereix coneixements previs de la llengua. És necessari tindre formació gramatical prèvia. L’objectiu és aconseguir un domini de la llengua en la varietat estàndard, tant oral com escrit, d’usuari experimentat que permet comunicar-se en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge formal.
Els continguts se centraran en lèxic, semàntica, fonètica, elocució, ortografia i morfosintaxi.

DESCARREGAR LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 23/24 PER CENTRES


📍Centres: Nou Moles.


MATRÍCULA:  Preu per curs complet 25 €


Observacions: El curs es desenvoluparà de setembre de 2023 a juny de 2024


Matrícula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *