Curs de valencià


El curs té com a objectiu desenvolupar la competència lingüística del participant mitjançant el domini general d’ús del valencià i el domini pràctic del sistema lingüístic, ortogràfic, morf-sintàctic i el lèxic. Permet estudiar la llengua en un context comunicatiu i conèixer autors i autores valencianes de diferents gèneres. Solament preparació. Sense acreditació.


📍Centres: Abastos, Nou Moles i Ribes Espai.


MATRÍCULA


Observacions: Duració de setembre 2020 a juny 2021.


Matrícula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *