Espanyol d’acollida per a persones estrangeres


Iniciar a persones estrangeres que porten poc temps a Espanya i desitgen aprendre vocabulari i expressions bàsiques per a poder moure’s amb més facilitat a la ciutat 
de València.


📍Centres: Rovella i Russafa


MATRÍCULA


Observacions: Duració de setembre 2020 a juny 2021.


Matrícula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *