Espanyol d’acollida per a persones estrangeres_


Iniciar a persones estrangeres que porten poc temps a Espanya i desitgen aprendre vocabulari i expressions bàsiques per a poder moure’s amb més facilitat en el dia a dia.

DESCARREGAR LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 23/24 PER CENTRES


📍Centres: Na Rovella i Russafa.


MATRÍCULA: Precio por curso completo 25 €


Observacions: El curs es desenvoluparà de setembre de 2023 a juny de 2024.


Matrícula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *